Apărarea Suveranității României – O prioritate

AUTOR Cornel Petrisor  - aprilie 18, 2024

Apărarea Suveranității României – O prioritate

În ultimii 34 de ani, de la Revoluția din 1989 și până în prezent, România a trecut printr-o serie de transformări politice, economice și sociale. În această perioadă, una dintre cele mai importante chestiuni cu care s-a confruntat țara a fost menținerea și apărarea suveranității sale. De la Ion Iliescu la Klaus Iohannis, fiecare lider a luat decizii care au influențat parcursul țării noastre.

Suveranitatea unei țări este capacitatea și dreptul acesteia de a-și guverna propriul teritoriu și resursele, fără intervenția sau controlul unei alte puteri străine. În cazul României, această suveranitate nu a mai existat în fapt și a fost pusă la încercare în diverse moduri de-a lungul anilor.

Unul dintre aspectele cheie care au amenințat suveranitatea României a fost privatizarea masivă și vânzarea unor active strategice către investitori străini. Aceste acțiuni au avut loc într-un context de tranziție de la economia centralizată la cea de piață și au fost adesea criticate pentru că au slăbit controlul statului asupra unor sectoare vitale precum energie, telecomunicații sau industrie.

De asemenea, problema datoriei publice a fost una care a exercitat o presiune semnificativă asupra suveranității țării noastre. Împrumuturile masive luate de-a lungul anilor au dus la creșterea dependenței față de creditorii externi și la o limitare a libertății de manevră în politicile economice și sociale.

În plus, există preocupări cu privire la modul în care alegerile politice și procesul democratic au fost influențate de interesele străine sau de corupție internă, ceea ce a contribuit la subminarea capacității României de a-și urmări propriile interese și de a proteja cetățenii.

Este important să subliniem și că apărarea suveranității României nu este doar o responsabilitate a liderilor politici, ci și a cetățenilor. De aceea necesitatea ca românii să iasă la vot și să se implice activ în societatea civilă, în educația civică și să suțină o presă liberă sunt elemente esențiale în protejarea și promovarea suveranității naționale.

Apărarea intereselor naționale este primordială. În 2024 trebuie să căutăm Apărătorii Patriei Române.

Apărarea Suveranității României – O prioritate

Pe 1 aprilie 2024, Ministerul Apărării Naționale a publicat pe site-ul său două proiecte de legi importante, intrate în regim de transparență decizională. Acestea vizează aspecte  ale securității naționale și gestiunii situațiilor de criză.

Primul proiect de lege propune modificări ale Legii apărării naționale nr. 45/1994, concentrându-se în special asupra articolului 12, alineatul 3. Una dintre principalele modificări este transferul de autoritate și comandă operațională de la Ministerul Apărării Naționale către comandantul aliat în cazul misiunilor și operațiunilor desfășurate împreună cu forțele aliate sau de coaliție. Această schimbare a stârnit preocupări în ceea ce privește suveranitatea și autonomia forțelor armate române, deoarece ar putea implica subordonarea acestora unor entități străine.

Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, Legea apărării naționale nr. 45/1994 va fi abrogată, marcând o schimbare semnificativă în peisajul legislativ al securității naționale.

Al doilea proiect de lege se concentrează pe participarea României la gestionarea crizelor la nivel internațional. În conformitate cu această propunere legislativă, o criză este definită ca o situație în care societatea se confruntă cu dificultăți semnificative generate de unul sau mai multe incidente, atât la nivel național, cât și regional și internațional.

Aceste două proiecte de legi au stârnit îngrijorări legate de respectarea ordinii constituționale, suveranității poporului și a drepturilor și libertăților cetățenești. Subordonarea armatei române unor forțe aliate străine poate avea consecințe serioase, inclusiv transformarea teritoriului național într-un teatru de război prin extinderea conflictelor externe în regiune.

Având în vedere actualul conflict din Ucraina, este esențial să ne orientăm spre o politică de neutralitate, promovând pacea și încetarea ostilităților, în conformitate cu interesul național. Transferul de autoritate către entități străine sau cedarea controlului operațional nu este o practică compatibilă cu valorile democratice și cu suveranitatea unei națiuni.

Apărarea Suveranității României – O prioritate 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Alte Articole